Info

New or Forgotten?

WELKOM BIJ
www.SOLIDTENNISACADEMY.nl
Solid Tennis Academy > Info > Voorwaarden

Voorwaarden tennislessen

Akkoord

Als je inschrijft voor tennisles, ga je op de laatste pagina van het inschrijfformulier akkoord met de onderstaande voorwaarden (ook wel "lesreglement" genoemd).

Lesreglement

 1. De cursus periode staat aangegeven op het inschrijfformulier.
 2. Er wordt geen les gegeven in de schoolvakanties aan jeugd. Senioren hebben op de aangegeven weken les in de schoolvakanties.
 3. Toernooibegeleiding wordt apart berekend.
 4. De les gaat altijd door, tenzij de trainer afbelt. Afwezigheid van de trainer leidt tot inhalen van de training.
 5. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald. Een inhaalles wordt niet ingehaald.
 6. De inhaalles(sen) i.v.m. feestdagen en/of uitval door regen gaan op afspraak.
 7. Iedere tweede les, die uitvalt vanwege slechte weersomstandigheden, wordt ingehaald. Dit met een maximum van twee inhaallessen per seizoen. Wanneer op het eigenlijke aanvangstijdstip van de les niet mogelijk blijkt te spelen, gaat deze regeling in. 
 8. Bij achterstallige betaling heeft de deelnemer geen recht op les. 
 9. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. kan alleen tot teruggave van het lesgeld worden overgegaan als de vrijgekomen trainingsplaats door iemand anders wordt ingenomen.
 10. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist kunnen deze niet ingehaald worden mits de training voor 24 uur voor aanvang van de les is afgemeld.
 11. Solid Tennis Academy is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en evt. daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
 12. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.
 13. Een lesuur duurt 50 minuten.
 14. De tennistrainingen dienen altijd voor de eerste les moment betaald te worden.
 15. Bij de eerste herinneringsnota wordt een waarschuwing afgegeven. Bij de tweede herinneringsnota wordt er € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht. Bij de derde herinneringsnota bedragen deze kosten € 25,-.
  Indien laatst genoemde nota niet binnen 5 dagen is betaald wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau.